fbpx

Về Green School

Green school luôn cập nhật và đổi mới  tư duy trong giáo dục hiện đại với việc sử dụng tích hợp các tinh hoa của phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phương pháp giáo dục sớm, phương pháp dạy trẻ kỹ năng tư duy phản biện và dạy học theo dự án…
– Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chính là cách thức để thúc đẩy sự phát triển tính chủ động, sự tích cực, tự tin, khả năng độc lập tư duy và sáng tạo trong các hoạt động.
– Tiếp cận trẻ theo phương pháp giáo dục sớm sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất, trí thông minh, trí tuệ cảm xúc và cả năng lực vượt qua nghịch cảnh qua những bài học về vận động, ngôn ngữ, lượng số, cảm thụ âm nhạc, hội họa  và cả thế giới xung quanh.
– Dạy trẻ kỹ năng tư duy phản biện là phương pháp truyền tải bài học thông qua các công cụ và kỹ năng khơi gợi, giúp trẻ chủ động trong việc Sắp xếp, Phân loại, Phân tích và Đánh giá thông tin. Với sự tương tác 2 chiều tích cực giữa cô và trẻ sẽ hình thành và phát triển tối ưu khả năng phán đoán, cách suy nghĩ độc lập và tư duy logic.
– Với chương trình giáo dục dạy học theo dự án, mỗi tuần học trẻ em được tham gia vào một dự án mới cùng những đề tài bám sát cuộc sống thực tiễn, gần gũi với trẻ, giúp trẻ có hứng thú, nhu cầu khám phá thế giới xung quanh.8