fbpx

Các lĩnh vực giảng dạy tại Green School

Trong phương pháp giáo dục của Green School, chúng tôi lựa chọn cách giáo dục phẩm chất, đạo đức và kỉ luật bền bỉ và không gượng ép. Thay vì những tiết học đạo đức nặng nề lý thuyết, chúng tôi lồng ghép những bài học vào nhiều hoạt động khác nhau lặp đi lặp lại có sự lặp đi lặp lại để trẻ tự ghi nhớ và điều chỉnh hành vi của mình. Trải qua quá trình học tập, vui chơi, trải nghiệm, trẻ sẽ ngày một trưởng thành hơn, tự ý thức bản thân trong tất cả các mối quan hệ xã hội, hòa nhập tốt hơn với môi trường xung quanh cũng như coi trọng những giá trị văn hóa bản sắc dân tộc cốt lõi.

Các hoạt động phát triển phẩm chất đạo đức kỷ luật và tinh thần vượt khó:

  • Hoạt động thể chất
  • Bài học về đạo đức, lòng biết ơn, kỹ năng tự phục vụ trong chương trình Kỹ năng sống
  • Hoạt động học tập, vui chơi.

 

 

Chat Zalo