Chương trình giảng dạy

sen hong-01Ở tuổi 5 – 6 là giai đoạn vàng về phát triển “tư duy” cùng với sự thay đổi về tính cách và hành vi. Đây cũng là thời điểm đạt đến sự hoàn thiện về mọi phương diện của hoạt động tâm lý (nhận thức, tình cảm và ý chí). Trong đó, có thể thấy điểm sắc nét nhất là sự xuất hiện kiểu tư duy trực quan hình tượng mới (tư duy trực quan sơ đồ) và những yếu tố của kiểu tư duy logic (bậc thang cao nhất của sự phát triển tư duy).

Trong giai đoạn này, tại trường học Green school chúng tôi sẽ quan tâm đến các hoạt động học giúp trẻ hình thành khả năng phân tích, so sánh, tư duy logic và xây dựng ý thức tự học thông qua các bài giảng về bảng chữ cái, các con số và kiến thức về thế giới tự nhiên xung quanh. Môt điều quan trọng và cũng là điểm thiết yếu của Green school là tiếp tục tăng cường thể lực cho trẻ – khi trẻ có 1 cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp cho bộ não ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó là các chương trình kỹ năng sống giúp trẻ tự tin hơn trong các hoạt động thường nhật. Sự tương tác cùng nhau của trẻ giai đoạn này là rất tốt nên chúng tôi sẽ chú trọng tăng cường các hoạt động thực tế, các hoạt động trải nghiệm và làm việc nhóm, cùng nhau giải quyết vấn đề và tập thuyết trình nội dung. Chương trình giáo dục trẻ trong giai đoạn nàỳ này sẽ giúp trẻ tạo được nền tảng kiến thức tốt để tự tin bước vào lớp 1 với một tâm thế tự tin và tác phong học tập nghiêm túc.

SH2