fbpx

Các lĩnh vực giảng dạy tại Green School

thuy tien-01

Ở tuổi lên 3 ở trẻ có những biến chuyển lớn về tâm lý và và nhận thức. Cái “tôi” của trẻ phát triển cùng với sự biến đổi từ tư duy dựa trên cảm giác – vận động sang tư duy hình tượng.

Tại Green School, chúng tôi nhìn nhận quá trình này là sự bắt đầu của việc kiểm soát và phối hợp giữa trí óc, xúc cảm và cơ thể. Do đó chúng tôi xây dựng chương trình học dựa trên việc đưa trẻ vào trong các hoạt động phát triển nhận thức. Trẻ bắt đầu tiếp cận chương trình học tập liên môn theo phương pháp tư duy phản biện cùng với các trải nghiệm tuyệt vời trong chương trình Stem. Bên cạnh đó, các hoạt động tăng cường về ngôn ngữ, thẩm mỹ, hoạt động phát triển thể lực, rèn luyện ý chí vượt khó và tinh thần kỷ luật với sự đầu tư bài bản về nội dung giảng dạy sẽ giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

TT1