Chương trình giảng dạy

huong duong-01Giai đoạn này, cái “tôi” của trẻ đã thể hiện rõ ràng. Trẻ đã có sự ổn định về ngôn ngữ  và nhận thức nên giáo dục chuẩn mực sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tiến lên của đứa trẻ theo hướng phát triển toàn diện. Sự bắt đầu biết tuân thủ quy tắc của trẻ trong giai đoạn này giúp việc giáo dục kỹ năng sống và tính kỷ luật cho trẻ trở nên dễ dàng hơn. Trẻ thích hoạt động nhóm, thích tranh luận, thảo luận về các chủ đề, biết chia sẻ trong các mối quan hệ.

Ở lứa tuổi này, tại Green school, chương trình học có sự kế tiếp nội dung của độ tuổi 3- 4 và với mức độ tăng dần độ khó về mọi mặt. Trong hoạt động phát triển thể lực trẻ cần làm được các kỹ năng vận động khó hơn, kỹ thuật hơn với tốc độ nhanh hơn. Trong ngôn ngữ cần sự rõ ràng, mạch lạc và trả lời và đặt câu hỏi  về nguyên nhân và so sánh “Tại sao?, có gì giống khác nhau?, do đâu mà có?….Trẻ cần được dạy  sự tư duy về ngôn ngữ khi tham gia tự kể chuyện sáng tạo… Hoạt động nhận thức đòi hỏi sự tư duy qua hoạt động làm toán số và hình học, tham gia vào các khám phá trải nghiệm khoa học và thường thức. Học cách nghiên cứu thí nghiệm và đặt câu hỏi khi thực hiện hoạt động.

HD1