Tin tuyển dụng

Thông tin giáo dục

GREEN SCHOOL TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Hệ thống giáo dục Green school  mở thêm cơ sở mới tuyển dụng : Vị trí: Giáo dục thể chất Số lượng: 05 . Địa Điểm làm việc : Cơ sở 2: Trường Mầm Non Green school Mỹ Đình – Đường Trần Văn Lai-KĐT Sudico – Nam Từ Liêm -HàNội Cơ sở 3 , Trường MN Green school Bắc Giang – Đường Nguyễn Khuyến – Tp. Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang   MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Soạn Giáo Án Giảng dạy trong tháng đảm  bảo chất [...]

GREEN SCHOOL TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON

Hệ thống giáo dục Green school  mở thêm cơ sở mới tuyển dụng : Vị trí: Giáo viên mầm non . Số lượng: 20 . Địa Điểm làm việc : Cơ sở 1: Trường Mầm Non Green school Nam Đô -609 Trương Định – Hoàng Mai – Hà Nội Cơ sở 2: Trường Mầm Non Green school Mỹ Đình – Đường Trần Văn Lai-KĐT Sudico – Nam Từ Liêm -HàNội Cơ sở 3 , Trường MN Green school Bắc Giang – Đường Nguyễn Khuyến – [...]

GREEN SCHOOL TUYỂN DỤNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Hệ thống giáo dục Green school  mở thêm cơ sở mới tuyển dụng : Vị trí: Tổ trưởng chuyên môn Số lượng: 10 . Địa Điểm làm việc : Cơ sở 2: Trường Mầm Non Green school Mỹ Đình Đường Trần Văn Lai-KĐT Sudico – Nam Từ Liêm -HàNội Cơ sở 3 , Trường MN Green school Bắc Giang – Đường Nguyễn Khuyến – Tp. Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn khối trong [...]

GREEN SCHOOL TUYỂN DỤNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON

Hệ thống giáo dục Green school  mở thêm cơ sở mới tuyển dụng : Vị trí: Hiệu trưởng trường Mầm non Số lượng: 02 . Địa Điểm làm việc : Cơ sở 2: Trường Mầm Non Green school Mỹ Đình Đường Trần Văn Lai-KĐT Sudico – Nam Từ Liêm -HàNội Cơ sở 3 , Trường MN Green school Bắc Giang – Đường Nguyễn Khuyến – Tp. Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang   MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường theo điều lệ trường [...]

GREEN SCHOOL TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hệ thống giáo dục Green school  mở thêm cơ sở mới tuyển dụng : Vị trí: Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Số lượng: 01 . Địa Điểm làm việc : Cơ sở 3 , Trường MN Green school Bắc Giang – Đường Nguyễn Khuyến – Tp. Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang   MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chịu trách nhiệm quản lý giám sát về công tác chuyên môn đảm bảo chất lượng giáo dục và dịch vụ của Nhà Trường Thiết lập và quản [...]

GREEN SCHOOL TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Hệ thống giáo dục Green school  mở thêm cơ sở mới tuyển dụng : Vị trí: Trưởng phòng hành chính nhân sự Số lượng: 01 tại Địa Điểm làm việc : Cơ sở 2 , Trường MN Green school Mỹ Đình – Khu Đô Thị Sudico – Mỹ Đình – Nam Từ Liêm – Hà Nội   MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Quản lý toàn bộ hoạt động hành chính, nhân sự của mảng giáo dục đào tạo hệ thống. Tham mưu cho Ban Giám [...]

GREEN SCHOOL TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH VÀ TRUYỀN THÔNG

Hệ thống giáo dục Green school  mở thêm cơ sở mới tuyển dụng : Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh và truyền thông Số lượng: 01 . Địa Điểm làm việc : Cơ sở 2 , Trường MN Green school Mỹ Đình – Khu Đô Thị Sudico – Mỹ Đình – Nam Từ Liêm – Hà Nội MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng chiến lược marketing, phân tích các thông tin tổng hợp về thị trường, đối thủ, dự báo thị trường …để đề [...]