fbpx

Góc phụ huynh

Nguyên tắc bàn tay trong việc khen con

Khen con trẻ là cả một nghệ thuật, ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của con. Bố Mẹ hãy để ý đến những vấn đề tưởng chừng như rất nhỏ, rất bình thường này nhé. Nó sẽ góp phần xây dựng tính cách tốt cho trẻ từ rất [...]